Vi stimulerar och underlättar kommersialisering av såväl kvalificerade forskningsresultat som erfarenheter från övrig kärnverksamhet vid Linköpings universitet.