Hoppa till innehåll

Åtgärdspaket för att rädda innovationsföretagen och framtidens jobb

Föreningen för de lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks, SISP, föreslår fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag omfattande ca 4 miljarder kronor under en övergripande period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år.

  1. Bidrag via Vinnova till innovationsföretag om sammanlagt 1,5 miljard kronor.
  2. Ägarkapital via holdingbolag och såddkapitalbolag om sammanlagt 0,6 miljard kronor.
  3. Mer villkorslån via Almi om 0,5 Mkr och riskkapital via Almi Invest om 1 miljard kronor.
  4. Anslag till utförare som stödjer innovationsföretag om sammanlagt 0,35 miljard kronor.

Medlen kan transfereras via upparbetade kanaler, såsom Vinnova, Almi-koncernen, Energimyndigheten, Tillväxtverket och oss själva, för att bistå i krishanteringen och omställningen. Med det rådande krisläget vill vi erbjuda regeringen att nyttja våra kärnkompetenser liksom de nationella infrastrukturer som vi utgör – till att sätta fokus på att rädda innovationer viktiga för hela världen och på att framtidssäkra Sveriges framtida kunskapsresurs i form av innovationsföretag, såväl nystartade som växande.

Hela åtgärdspaketet hittar du här.

Vill du stödja vår namninsamling kan du göra det här. 

För mer information kontakta:

Klementina Österberg
Verksamhetsstöd, FUHS
klementina@ventures.gu.se
070 – 440 11 90

Johan Ödmark
Vd, SISP
johan.odmark@sisp.se
070 – 781 19 70

Johan Lilliecreutz
Ordförande, FUHS
johan.lilliecreutz@liu.se

Lena Miranda
Ordförande, SISP
lena.miranda@mjardevi.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *