Författare: UniTomAdmin12

 • LiU Invest

  LiU Invest

  För att kunna kommersialisera kunskapen vid Linköpings universitet görs detta via LiU Holding-ägda LiU Invest. LiU Invest arbetar nära LiU Innovation och LEAD för att hitta och finansiellt bygga prospekts. vestera i företag inriktade på att kommersialisera idéer och resultat som kan härledas till LiU:s verksamhet inom utbildning och forskning. Detta innebär att LiU Invest…

 • LEAD

  LEAD

  Företagsinkubatorn LEAD erbjuder forskare, studenter och entreprenörer som har innovativa idéer med stor tillväxtpotential, en effektiv process för att snabbt och säkert utveckla idéerna till starka, expansiva företag. LEAD arbetar med dig som har en unik idé, både från akademi som näringsliv. Gemensamt finns en vilja att bidra till samhället genom att bygga bolag som…

 • Unitalent

  Unitalent

  Unitalent förmedlar tjänster som bygger på den kunskap och spetskompetens som finns hos studenter, forskare och anställda vid Linköpings universitet. Genom tidsbestämda och skräddarsydda uppdrag verkar Unitalent för att bidra till ökad samverkan mellan LiU och det omgivande samhället. Bolaget fungerar som ett komplement till projektkurser, ex-jobb och uppdragsutbildning. Unitalent ägs av Linköpings universitet via…

 • Styrelse för LiU Holding AB (LHG)

  Styrelse för LiU Holding AB (LHG)

  LiU Holding AB:s styrelse 2023–2024 består av: Ordförande Klas Gustafsson, tillförordnad VD Tekniska verken Ordinarie ledamöter Maria Jenmalm, Professor i experimentell allergologi vid LiU Jonas Söderlund, Professor Företagsekonomi vid LiU Patrik Holm, CEO Devies AB Lisa Åbom, VD Nira Dynamics Jonas söderlund Professor Företagsekonomi vid LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Företagsekonomi (FEK)…

 • Johan Lilliecreutz ny ordförande för nationellt innovationsnätverk

  Johan Lilliecreutz ny ordförande för nationellt innovationsnätverk

  08 juni 2018 Sara Glaas Vid årsstämman för Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige (FUHS) valdes Johan Lilliecreutz till ny ordförande. Johan är till vardags VD för holdingbolaget vid Linköpings universitet – LiU Holding. FUHS har en nyckelroll i att forma Sveriges innovationspolitik. FUHS spelar stor roll för Sveriges innovationspolitik Holdingbolagen, med i många fall innovationskontor, inkubatorer…

 • LiU Innovation förstärker på life science-sidan

  LiU Innovation förstärker på life science-sidan

  12 juni 2018 Sara Glaas LiU Innovation, Linköpings universitets innovationskontor, förstärker kompetensen strategiskt inom life science och specifikt medicinsk teknik och rekryterar Catharina Sandberg som ny innovationsrådgivare. Hon kommer närmast från Sectra där hon ansvarat för att leverera företagets medicinska mjukvara till Skandinaviska kunder. Det läggs allt större vikt vid hälsa och livskvalitet. Företag, universitet…

 • VD för Spetsa AB slutar – Anna Jansson tar över

  VD för Spetsa AB slutar – Anna Jansson tar över

  12 juni 2018 Sara Glaas Efter tre år hos universitetsägda Spetsa AB, lämnar Helene Nord nu sin VD-roll. Helene har utvecklat bolaget till en betydelsefull möjlighet när forskare och lärare vid Linköpings universitet vill utföra spetsuppdrag åt myndigheter och näringsliv. Helene kvarstår i bolaget fram till mitten av juni då hon börjar med företagsrådgivning vid…

 • Framgångar för samhällsentreprenörer 

  Framgångar för samhällsentreprenörer 

  08 februari 2019 Jenny Wallhoff Två bolag med rötter från Linköpings universitet – Skira AB och Edvira AB – har utsetts till vinnare i en nationell tävling för företag som tar sig an samhällsutmaningar. Bolagen arbetar med transparent handel för lantbrukare respektive inkluderande programmering i skolan. Både Skira AB och Edvira AB startades och drivs…

 • FUHS vårmöte i Östersund

  FUHS vårmöte i Östersund

  17 april 2019 Johan Lilliecreutz Det blev intensiva diskussioner och stort erfarenhetsutbyte med hållbar tillväxt och konkurrenskraft i fokus under FUHS vårmöte. Ansvariga för universitetsholdingbolagen i Sverige (FUHS) samt de svenska innovationskontoren samlades för vårmöte i Östersund. Intensiva diskussioner om den samlade investeringsportföljen i tidiga starups och kommunikation av allt nyttiggörande som kommer från det…

 • Så ska Sveriges innovationskraft stärkas

  Så ska Sveriges innovationskraft stärkas

  09 december 2019 Sara Glaas Företrädare för samtliga svenska innovationskontor samlades i början av september för att adressera frågan hur en excellent värdekedja utformas. – Vårt stora och viktiga arbete med att utveckla det svenska akademiska innovationssystemet genom projektet Excellenta värdekedjor har satt igång, säger Johan Lilliecreutz, ordförande för FUHS, Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige. Projektet ”Excellenta…