Hoppa till innehåll

Om LiU Holding

Koncernen LiU Holding består av tre bolag: Unitalent, LEAD och LiU Invest och det gemensamma syftet är att vara en drivande och förvaltande del i att få kunskapen från universitetet till nytta.

Dotterbolag

LEAD – företagsinkubator

LEAD är regionens företagsinkubator och helägt av LiU Holding AB.
LEADs uppdrag är att bidra till att bolag med bra idéer utvecklas till expansiva tillväxtföretag och arbetar därför nära LiU, Linköpings- och Norrköpings Science Park.

LiU Invest

Kunskap vid LiU ska komma samhället till nytta. Här utgör kommersialisering av kunskap en prioriterad form av nyttiggörande. Investeringsverksamheten vid LiU drivs därför genom bolaget LiU Invest som investerar i forskningsnära bolag.

Unitalent

Unitalent AB matchar studenternas kompetens genom tidsbestämda skräddarsydda konsultuppdrag för näringsliv och samhälle. Studenterna erbjuds kvalitativt extrajobb och får relevanta erfarenheter att ta med sig vidare ut i arbetslivet.

Kontakta oss

Nyheter

Klicka på någon av dotterbolagens ikoner för att ändra nyhetsflödet