LiU Holding

LiU Holding

LiU Holding AB är ett av staten helägt bolag som förvaltas av LiU. Relationen mellan LiU och LiU Holding har en lång historia där bolaget med åren utvecklats till en viktig del i LiU:s nyttiggörande.

Linköpings universitet Holding AB (LiU Holding) tillhandahåller tjänsteverksamhet och verkar för kommersiellt nyttiggörande och investeringsfrämjande genom att samverka med angränsande verksamheter inom LiU, kommunerna i Linköping och Norrköping samt region Östergötland. Syftet är att säkerställa att LiU och innovationssystemet uppfattas som en aktiv och innovativ aktör i samhället. Verksamheten inom LiU Holding-koncernen bedrivs inom följande helägda dotterbolag:

LiU Holdings fokus ligger på att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. Detta innebär behov av stödstrukturer från exempelvis LEAD och Unitalent. Vidare finns ett nära samarbete med LiU och då specifikt LiU:s innovationskontor LiU Innovation.

Verksamheten bedrivs i enlighet med prioriteringar och mål enligt LiU:s strategiska plan för åren fram till 2030, den övergripande planen för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, samt i Uppdragsavtal 2023. Arbetet ska även ske i enlighet med de grundförutsättningar som gäller för LiU:s verksamhet, som till exempel forskares möjligheter att publicera forskningsresultat.

Besöks- och postadress

Linköpings Science Park
Teknikerringen 7
583 30 Linköping

Dotterbolag

LEAD – företagsinkubator

LEAD är regionens företagsinkubator och helägt av LiU Holding AB. LEADs uppdrag är att bidra till att bolag med bra idéer utvecklas till expansiva tillväxtföretag och arbetar därför nära LiU, Linköpings- och Norrköpings Science Park.

LiU Invest

Kunskap vid LiU ska komma samhället till nytta. Här utgör kommersialisering av kunskap en prioriterad form av nyttiggörande. Investeringsverksamheten vid LiU drivs därför genom bolaget LiU Invest som investerar i forskningsnära bolag.

Unitalent

Unitalent AB matchar studenternas kompetens genom tidsbestämda skräddarsydda konsultuppdrag för näringsliv och samhälle. Studenterna erbjuds kvalitativt extrajobb och får relevanta erfarenheter att ta med sig vidare ut i arbetslivet.

  • LiU Invest
    För att kunna kommersialisera kunskapen vid Linköpings universitet görs detta via LiU Holding-ägda LiU Invest. LiU Invest… Läs mer: LiU Invest
  • LEAD
    Företagsinkubatorn LEAD erbjuder forskare, studenter och entreprenörer som har innovativa idéer med stor tillväxtpotential, en effektiv process… Läs mer: LEAD
  • Unitalent
    Unitalent förmedlar tjänster som bygger på den kunskap och spetskompetens som finns hos studenter, forskare och anställda… Läs mer: Unitalent
 

Nyheter

Kontakta oss

Verksamhetschefer

Johan Lilliecreutz är VD för LiU Holding och LiU Invest. Jonas Nilsson är investment manager vid LiU Invest, Catharina Sandberg är VD för LEAD AB och Anna Jansson är VD för Unitalent AB. 

Johan Lilliecreutz

VD LiU Holding AB

VD LiU Invest AB

LiU Holding (LHG)

johan.lilliecreutz@liu.se

013-286990

Catharina Sandberg

VD LEAD AB

LEAD AB

catharina.sandberg@lead.se

0705503591

Anna Jansson

VD Unitalent AB

Unitalent AB, Spetsa AB 

anna@unitalent.se

013-288924

Medarbetare
Emma Krantz

Styrelse LiU Holding AB