Kategori: Nyheter

 • Johan Lilliecreutz ny ordförande för nationellt innovationsnätverk

  Johan Lilliecreutz ny ordförande för nationellt innovationsnätverk

  08 juni 2018 Sara Glaas Vid årsstämman för Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige (FUHS) valdes Johan Lilliecreutz till ny ordförande. Johan är till vardags VD för holdingbolaget vid Linköpings universitet – LiU Holding. FUHS har en nyckelroll i att forma Sveriges innovationspolitik. FUHS spelar stor roll för Sveriges innovationspolitik Holdingbolagen, med i många fall innovationskontor, inkubatorer…

 • LiU Innovation förstärker på life science-sidan

  LiU Innovation förstärker på life science-sidan

  12 juni 2018 Sara Glaas LiU Innovation, Linköpings universitets innovationskontor, förstärker kompetensen strategiskt inom life science och specifikt medicinsk teknik och rekryterar Catharina Sandberg som ny innovationsrådgivare. Hon kommer närmast från Sectra där hon ansvarat för att leverera företagets medicinska mjukvara till Skandinaviska kunder. Det läggs allt större vikt vid hälsa och livskvalitet. Företag, universitet…

 • VD för Spetsa AB slutar – Anna Jansson tar över

  VD för Spetsa AB slutar – Anna Jansson tar över

  12 juni 2018 Sara Glaas Efter tre år hos universitetsägda Spetsa AB, lämnar Helene Nord nu sin VD-roll. Helene har utvecklat bolaget till en betydelsefull möjlighet när forskare och lärare vid Linköpings universitet vill utföra spetsuppdrag åt myndigheter och näringsliv. Helene kvarstår i bolaget fram till mitten av juni då hon börjar med företagsrådgivning vid…

 • Framgångar för samhällsentreprenörer 

  Framgångar för samhällsentreprenörer 

  08 februari 2019 Jenny Wallhoff Två bolag med rötter från Linköpings universitet – Skira AB och Edvira AB – har utsetts till vinnare i en nationell tävling för företag som tar sig an samhällsutmaningar. Bolagen arbetar med transparent handel för lantbrukare respektive inkluderande programmering i skolan. Både Skira AB och Edvira AB startades och drivs…

 • FUHS vårmöte i Östersund

  FUHS vårmöte i Östersund

  17 april 2019 Johan Lilliecreutz Det blev intensiva diskussioner och stort erfarenhetsutbyte med hållbar tillväxt och konkurrenskraft i fokus under FUHS vårmöte. Ansvariga för universitetsholdingbolagen i Sverige (FUHS) samt de svenska innovationskontoren samlades för vårmöte i Östersund. Intensiva diskussioner om den samlade investeringsportföljen i tidiga starups och kommunikation av allt nyttiggörande som kommer från det…

 • Så ska Sveriges innovationskraft stärkas

  Så ska Sveriges innovationskraft stärkas

  09 december 2019 Sara Glaas Företrädare för samtliga svenska innovationskontor samlades i början av september för att adressera frågan hur en excellent värdekedja utformas. – Vårt stora och viktiga arbete med att utveckla det svenska akademiska innovationssystemet genom projektet Excellenta värdekedjor har satt igång, säger Johan Lilliecreutz, ordförande för FUHS, Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige. Projektet ”Excellenta…

 • Ett utvecklat innovationsstöd vid lärosätena

  Ett utvecklat innovationsstöd vid lärosätena

  09 december 2019 Sara Glaas FUHS höstmöte har genomförts hos SLU Holding i Uppsala där spännande, viktiga och framåtriktade diskussioner mellan ansvariga för de svenska holdingbolagen och innovationskontoren träffades. Extra spännande var att lyssna på erfarenheter och inspel från Fredrik Hörstedt (Chalmers), Lena Miranda (SISP/SPM), Kjell Håkan Närfeldt och Maria Landgren (Vinnova), Kajsa Hedberg (SISP),…

 • Zebrafisk-embryon räddar cancerpatienter

  Zebrafisk-embryon räddar cancerpatienter

  20 januari 2020 Martina Hegestig “Överlevnadsgraden kan öka radikalt” säger Anna Fahlgren. Hon är en av forskarna i bolaget som utvecklat ett sätt att anpassa behandlingen för varje enskild cancerpatient. – Som forskare ska du skriva artiklar och hoppas på att folk läser dem. Thats it! Men det räcker inte för att stilla min otålighet,…

 • Åtgärdspaket för att rädda innovationsföretagen och framtidens jobb

  Åtgärdspaket för att rädda innovationsföretagen och framtidens jobb

  Föreningen för de lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks, SISP, föreslår fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag omfattande ca 4 miljarder kronor under en övergripande period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år. Medlen kan transfereras via upparbetade kanaler, såsom Vinnova, Almi-koncernen, Energimyndigheten, Tillväxtverket och oss själva,…

 • Från LiU-forskning till LEAD-företag

  Från LiU-forskning till LEAD-företag

  Många forskare och studenter har idéer som kan växa till samhällsnyttiga företag. Men hur ska man veta att det är en bra idé? ”Våga prata om den och testa intresset”, är Catharina Sandbergs tips. – Utan att avslöja för mycket kan man ta reda på vad som behöver utvecklas för att en idé ska fungera…