Kategori: Dotterbolag

 • LiU Invest

  LiU Invest

  För att kunna kommersialisera kunskapen vid Linköpings universitet görs detta via LiU Holding-ägda LiU Invest. LiU Invest arbetar nära LiU Innovation och LEAD för att hitta och finansiellt bygga prospekts. vestera i företag inriktade på att kommersialisera idéer och resultat som kan härledas till LiU:s verksamhet inom utbildning och forskning. Detta innebär att LiU Invest…

 • LEAD

  LEAD

  Företagsinkubatorn LEAD erbjuder forskare, studenter och entreprenörer som har innovativa idéer med stor tillväxtpotential, en effektiv process för att snabbt och säkert utveckla idéerna till starka, expansiva företag. LEAD arbetar med dig som har en unik idé, både från akademi som näringsliv. Gemensamt finns en vilja att bidra till samhället genom att bygga bolag som…

 • Unitalent

  Unitalent

  Unitalent förmedlar tjänster som bygger på den kunskap och spetskompetens som finns hos studenter, forskare och anställda vid Linköpings universitet. Genom tidsbestämda och skräddarsydda uppdrag verkar Unitalent för att bidra till ökad samverkan mellan LiU och det omgivande samhället. Bolaget fungerar som ett komplement till projektkurser, ex-jobb och uppdragsutbildning. Unitalent ägs av Linköpings universitet via…