Hoppa till innehåll

LiU Invest

För att kunna kommersialisera kunskapen vid Linköpings universitet görs detta via LiU Holding-ägda LiU Invest. LiU Invest arbetar nära LiU Innovation och LEAD för att hitta och finansiellt bygga prospekts.

vestera i företag inriktade på att kommersialisera idéer och resultat som kan härledas till LiU:s verksamhet inom utbildning och forskning. Detta innebär att LiU Invest ska medverka till att innovativa företag med sin bas i verksamheten vid LiU kan byggas upp och utvecklas kommersiellt på sätt som tillför mervärden för universitetet och stärker regionens attraktionskraft.

LiU Invest är en offentlig aktör som verkar i en mycket tidig fas där det saknas tillgång på kapital. Vid varje investering bedöms bland annat möjligheterna att generera avkastning, i enlighet med LiU Invests avkastningskrav. Avkastningskravet beräknas på tillskjutet investeringskapital. Investeringshorisonten ligger på tre till sju år, dvs det ska finnas en rimlig chans till exit för LiU Invest inom tre till sju år, men innehavet kan behållas längre än så.

LiU Invest investerar normalt 300.000 kronor i en första investering och kan följa upp den med ytterligare 300.000 kronor i en andra investeringsrunda. Investeringen genomförs som en nyemission av aktier med preferens. Då nya investerare tillkommer kan LiU Invest i vissa fall genomföra tilläggsinvesteringar för att behålla sin ägarandel.

Det är önskvärt, men inte ett krav, att andra investerare också placerar kapital i bolaget tillsammans med LiU Invest. Detta genomförs, i sådana fall, på samma villkor som LiU Invest. Övriga investerare kan vara grundarna till företaget, privatpersoner eller affärsänglar samt offentligt riskkapital.

Processen för investering är enkel och ser ut som följer:

  • Bolaget kontaktar LiU Invest och under de första mötena utarbetar bolaget, med stöd från LiU Invest, ett investeringserbjudande (vilket ska innehålla beskrivning av bolaget, värdering samt plan för vad investeringen ska användas till).
  • Erbjudandet presenteras för LiU Invests investeringskommitté som säger ja eller nej, dvs antingen accepterar alternativt avstår från erbjudandet.
  • I det fall kommittén accepterar erbjudandet tas därefter formellt beslut av LiU Holdings styrelse.

Presentationen för LiU Invests Investeringskommitté bör vara ca 20 minuter lång och innehålla de delar som en investerar-pitch brukar innehålla.

För information om vår portfölj, läs mer på liuinvest.se eller linkedin

Kontakta oss

Post- och besöksadress

LiU Invest AB
Linköping Science Park
Teknikringen 7, plan 3
583 30 Linköping

Mer information om LiU Invest

LiU Invest investerar i bolag som bygger på projekt och idéer från Linköpings universitet. LiU Invest har fokus på investeringar i tidiga faser.

Mer information om LiU Invest hittar du på deras egen webbplats.