Hoppa till innehåll

Ett utvecklat innovationsstöd vid lärosätena

09 december 2019

Sara Glaas

FUHS höstmöte har genomförts hos SLU Holding i Uppsala där spännande, viktiga och framåtriktade diskussioner mellan ansvariga för de svenska holdingbolagen och innovationskontoren träffades.

Extra spännande var att lyssna på erfarenheter och inspel från Fredrik Hörstedt (Chalmers), Lena Miranda (SISP/SPM), Kjell Håkan Närfeldt och Maria Landgren (Vinnova), Kajsa Hedberg (SISP), Johanna Edborg (SNITTS) samt regeringens särskilda utredare Alf Karlsson.

Den nu påbörjade utredning med titeln ”Ett utvecklat innovationsstöd vid lärosätena” har som målbild att bli en total översyn av stöd i, vid och omkring lärosäten och ska vara klar 30 sept 2020.

Översynen ska bidra till kunskap om vad som utgör effektiva stöd där utredaren har mandat att föreslå ett nytt system eller andra förändringar som behövs.
Självklart ett väldigt viktigt arbete där alla inom FUHS (and friends) fortsatt vill bidra till att kunskap från våra svenska lärosäten skapar tillväxt, ökad sysselsättning och stark konkurrenskraft.

Kontakt

Johan Lilliecreutz

VD LiU Holding AB

VD LiU Invest AB

LiU Holding (LHG)

 johan.lilliecreutz@liu.se

 013-286990

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *