Hoppa till innehåll

LiU Innovation förstärker på life science-sidan

12 juni 2018

Sara Glaas

LiU Innovation, Linköpings universitets innovationskontor, förstärker kompetensen strategiskt inom life science och specifikt medicinsk teknik och rekryterar Catharina Sandberg som ny innovationsrådgivare. Hon kommer närmast från Sectra där hon ansvarat för att leverera företagets medicinska mjukvara till Skandinaviska kunder.

Det läggs allt större vikt vid hälsa och livskvalitet. Företag, universitet och vårdinstitutioner lägger mer resurser på life science för att finna nya medicinska och tekniska lösningar som kan förbättra våra liv. LiU Innovation gör nu en rejäl kraftsamling inom life science, vilket också ligger helt i linje med inriktningen på utmaningsdriven innovation.

– En god hälsa för alla är en komplex samhällsutmaningen, här behövs bred samverkan för att hitta lösningar. Vi ser ett ökat behov av samverkan tidigt i innovationsprojekten och specifik kompetens inom medicinsk teknik var nödvändig. Att rekrytera från Sectra, som är specialiserade inom området, gör oss rustad för uppgiften att ta tillvara kunskap som kan generera nytta in till vården och näringslivet, säger Gio Fornell, enhetschef LiU Innovation.

Rekryteringen ligger också helt i linje med den life science förstudie som nu genomförs på uppdrag av Region Östergötland. Den har fokus på medicinsk teknik och ska lyfta fram vilka förutsättningar och möjligheter som finns för regionen att profilera sig inom life science med fokus på medicinsk teknik och utifrån ett trippelhelix-perspektiv. Studien ska vara klar den 30 juni.

Kontakt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *