Författare: UniTomAdmin12

 • Ett utvecklat innovationsstöd vid lärosätena

  Ett utvecklat innovationsstöd vid lärosätena

  09 december 2019 Sara Glaas FUHS höstmöte har genomförts hos SLU Holding i Uppsala där spännande, viktiga och framåtriktade diskussioner mellan ansvariga för de svenska holdingbolagen och innovationskontoren träffades. Extra spännande var att lyssna på erfarenheter och inspel från Fredrik Hörstedt (Chalmers), Lena Miranda (SISP/SPM), Kjell Håkan Närfeldt och Maria Landgren (Vinnova), Kajsa Hedberg (SISP),…

 • Zebrafisk-embryon räddar cancerpatienter

  Zebrafisk-embryon räddar cancerpatienter

  20 januari 2020 Martina Hegestig “Överlevnadsgraden kan öka radikalt” säger Anna Fahlgren. Hon är en av forskarna i bolaget som utvecklat ett sätt att anpassa behandlingen för varje enskild cancerpatient. – Som forskare ska du skriva artiklar och hoppas på att folk läser dem. Thats it! Men det räcker inte för att stilla min otålighet,…

 • Åtgärdspaket för att rädda innovationsföretagen och framtidens jobb

  Åtgärdspaket för att rädda innovationsföretagen och framtidens jobb

  Föreningen för de lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks, SISP, föreslår fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag omfattande ca 4 miljarder kronor under en övergripande period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år. Medlen kan transfereras via upparbetade kanaler, såsom Vinnova, Almi-koncernen, Energimyndigheten, Tillväxtverket och oss själva,…

 • Från LiU-forskning till LEAD-företag

  Från LiU-forskning till LEAD-företag

  Många forskare och studenter har idéer som kan växa till samhällsnyttiga företag. Men hur ska man veta att det är en bra idé? ”Våga prata om den och testa intresset”, är Catharina Sandbergs tips. – Utan att avslöja för mycket kan man ta reda på vad som behöver utvecklas för att en idé ska fungera…

 • LiU-avknoppning tar in över 100 miljoner i riskkapital

  LiU-avknoppning tar in över 100 miljoner i riskkapital

  Tillverkaren av halvledarmaterial SweGaN AB, ett avknoppningsföretag från LiU, har lyckats ta in 125 miljoner kronor i riskkapital. Pengarna ska användas för att bygga en ny produktionsläggning, öka omsättningen kraftigt och anställa ny personal. ”Fantastiskt roligt”, säger bolagets VD som kommer från LiU. Världsledande Företaget Swegan grundades 2014 och har sina rötter i materialforskningen på…